LEED v Mechanice

Certifikace LEED obecně

LEED, neboli Leadership in Energy and Environmental Design, je mezinárodně uznávaný certifikační systém pro tzv. zelené budovy (green buildings). Byl vytvořen v březnu roku 2000 společností U.S. Green Building Council (USGBC). LEED poskytuje vlastníkům budov a jejím provozovatelům hodnotící systém pro identifikování a implementování praktických a měřitelných prvků udržitelné architektury, výstavby, provozu a údržby budov.

LEED podporuje udržitelnou výstavbu a rozvoj skrze soubor hodnotících systémů, které kladou důraz na projekty implementující strategie pro snížení dopadu na životní prostředí. Certifikační systémy LEED jsou vyvíjeny na základě otevřeného procesu a hlasování zvolené LEED komise, sestávající se z profesionálů a dobrovolníku reprezentujících nejrůznější odvětví stavebního průmyslu. Klíčovými elementy jsou vyváženost a průhlednost struktury komise a technických poradců, kteří dohlížejí na vědeckou konzistenci a přísnost požadavků, příležitosti pro komentáře všech účastníků certifikačního procesu, hlasování o nových verzích certifikačních systémů a spravedlivého posouzení odvolání.

LEED je natolik flexibilní, že se dokáže přizpůsobit rozličným typům budov – komerční nebo rezidenční. Hodnotí se celková doba výstavbového projektu – návrh a výstavba, provoz a údržba, nájemní vestavby a významné přestavby. Kromě toho LEED pro rezidenční výstavbu rozšiřuje výhody systému LEED nejen na výstavbové území ale i na celé blízké okolí.

LEED také dává smysl z ekonomického pohledu – přináší prospěch nejen vlastníkům budov ale i jejím nájemcům.

Všechny kredity jsou rozděleny do sedmi kategorií vlivu na prostředí s celkovým maximálním počtem získatelných bodů 110. Každá kategorie se zaměřuje na jinou oblast týkající se životního prostředí:

 • Udržitelná lokalita a udržitelný způsob výstavby (přibližně 25% váhy z celkového hodnocení)
 • Hospodaření s vodou (přibližně 9% váhy z celkového hodnocení)
 • Energie a Atmosféra (přibližně 33% váhy z celkového hodnocení)
 • Materiály a zdroje (přibližně 12% váhy z celkového hodnocení)
 • Kvalita vnitřního prostředí (přibližně 11% váhy z celkového hodnocení)
 • Inovace v projektu (přibližně 6% váhy z celkového hodnocení)
 • Zohlednění místa certifikace (přibližně 4% váhy z celkového hodnocení)

Projekt Mechanica

Projekt Mechanica byl certifikací LEED prověřen již ve fázi předběžného návrhu a byla mu udělena pre-certifikace v úrovni LEED GOLD. Projekt Mechanica může nabídnout zejména následující přednosti:

 • V průběhu certifikace je zpracováván energetický simulační model, který reálně zohledňuje celou budovu a její budoucí provoz, čímž umožňuje projektantovi navrhnout technická zařízení přesně dle potřeb budovy a jejího předpokládaného užití a celý systém TZB (technického zařízení budov) optimalizovat z hlediska užívání i spotřeb energií. K úsporám přispěla i instalace izolačních dvojskel s nízkým součinitelem propustnosti slunečního záření a velmi dobré tepelně izolační vlastnosti fasády.
 • Zařizovací předměty byly zvoleny tak, aby se spotřeba pitné vody v budově snížila o vice než 45 % oproti referenční budově. Spotřeba pitné vody je dále také snížena využitím dešťové vody pro zálivku zeleně v okolí objektu.
 • Dešťová voda je před svedením do kanalizačního systému čištěna, což přispívá k menšímu zanášení koryt řek pevnými částicemi.
 • Rychlost odtoku dešťových vod z budovy a přilehlých pozemků je regulována retenční nádrží a budova tak připívá k ochraně před povodněmi ve svém okolí a dále po toku řeky.
 • Důraz bude kladen na striktní dodržení správných postupů při uvádění budovy do provozu a důsledné ověření funkčnosti všech systémů TZB, což bude mít výrazný vliv na budoucí správný a úsporný provoz systémů nainstalovaných v budově.
 • Cílem je vytvoření zdravého a komfortního prostředí pro uživatele budovy. Návrh budovy se v této oblasti proto zaměřuje na hygienickou výměnu vzduchu včetně jeho kvality, ochranu uživatelů budovy před škodlivými látkami a jinými zdroji znečištění vnitřního prostředí, ovladatelnost systémů regulujících teplotu, vlhkost a rychlost proudění vzduchu, osvětlení vnitřních prostor denním světlem, tepelnou stabilitu vnitřního prostředí a použití materiálů bez emisí škodlivých látek.
 • Nájemní úseky budou uzpůsobeny pro instalaci podružného měření v reálném čase, které umožní jak maximální kontrolu provozu jednotlivých zařízení, tak stanovení a účtování reálné spotřeby energie v jednotlivých nájemních jednotkách a motivace samotných nájemců k úspornému provozu.
 • Budova bude vybavena nabíjecími stanicemi pro elektromobily a umožní tak nájemcům využívat ekologicky šetrnou dopravu do zaměstnání. Kromě toho bude budova vybavena také velkým počtem stojanů na kola, včetně nezbytného zázemí pro cyklisty.
 • Projekt je umístěn v docházkové vzdálenosti od trasy metra B a zastávek autobusů, což umožňuje zaměstnancům maximálně využívat MHD a výrazně snižovat emise CO2.
 • V dochozí vzdálenosti od budovy je řada obchodů a služeb, takže nájemci nebudou muset podnikat dlouhé cesty pro nákup základních potravin / cestu ke kadeřníkovi / výběry z bankomatu a podobně.
 • Zaměstnanci budou mít ze všech nadzemních podlaží umožněn nerušený výhled ven, což připívá ke zkvalitnění pracovního prostředí a efektivitě práce.
 • Na dodavatele budou při stavbě kladeny přísné podmínky vedoucí jak k ochraně přírody a okolí stavby, tak k ochraně pracovního prostředí samotných pracovníků stavby a budoucích uživatel budovy. Maximální možná recyklace demoličního i stavebního odpadu je jednou z podmínek úspěšné certifikace.
 • Stavební materiály budou vybrány tak, aby byly v maximální míře vyrobeny z recyklovaného materiálu, neuvolňovaly se z nich nebezpečné těkavé látky a byly dovezeny z co nejkratší vzdálenosti.
 • Při výstavbě jsou použity pouze takové materiály, které nezpůsobují emise zdraví škodlivých těkavých organických látek v interiéru budovy
 • Budova bude kompletně nekuřácká.
 • Při provozu bude kontrolováno množství a kvalita čerstvého vzduchu, včetně důkladné filtrace. Pro snížení provozních nákladů a zvýšení kvality vnitřního prostředí je možné zasedací místnosti vybavit čidly CO2 regulující množství přiváděného vzduchu na základě počtu uživatelů.